Derneğimizin Yeni Avukatı Bilal YAVUZ

20.07.2018


Derneğimiz, Avukat Bilal YAVUZ ile sözleşme imzalamıştır. Sözleşmeyle birlikte meslektaşlarımızın yanında olmak adına uzun zamandır yaşanan sıkıntılar sonlandırılmıştır.

Anlaşmaya göre; Gümrük Muayene Memurları Derneği üyelerimizden herhangi birinin (her ne kadar da temenni etmesek de) olası yaşanabilecek mağduriyet vb. durumlarda, karakol ve savcılık aşamalarında masumiyet karinesi çerçevesinde ilk anda müdahale edilerek duruma müdahil olunacaktır.  

Bu süreçte üyelerimizin sadece derneğimize haber vermeleri yeterli olup avukatımızın tüm masrafları derneğimizce karşılanacaktır. Soruşturmanın devam etmesine müteakiben avukatımızla devam etmek isteyen üyelerimiz için Adalet Bakanlığı Avukatlık Asgari ücret tarifesi (Aşağıda ki Tabloda belirtildiği gibi) en alt sınırından ücretlendirilecektir. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230-13-1.pdf)

Ayrıca dernek üyelerimizin Görev ve sorumlulukları dışında kalan davaları ve dernek üyesi olmayan Muayene memuru meslektaşlarımız ve Gümrük camiamızın diğer mensupları içinde Serbest Avukatlık ücreti üzerinden %30 indirim ile ve her türlü kolaylık sağlanmak suretiyle davaları takip edilecektir.
İşbu anlaşmanın başta üyelerimiz olmak üzere tüm camiamıza hayırlara vesile olmasını dileriz.

G.M.M.D. Yönetim Kurulu