PROJE BAŞVURUSU

10.10.2018


Gümrük Muayene Memurları Derneği olarak Avrupa Birliği Hibe fonlarına da temel olmak üzere Dernek Başkanımız Sayın Hakan ÜLKER’in koordinatörlüğünü yaptığı “Türkiye’nin çıkarları için gümrük kontrollerinde tek dili konuşmak” proje başlığı ile İçişleri Bakanlığı Hibe ve Fonlarına başvurumuzu gerçekleştirdik.

İstanbul ve Ankara merkezli eğitim ve çalıştaylar olmak üzere hazırlanan programa tüm bölgeler de görev yapan üyelerimizden temsilcilerin katılımı gerçekleşecek.

Projenin Genel Amacı; Gümrük Muayene Memurları Derneği’nin (GMMD) politika belirleme ve karar verme süreçlerine daha aktif ve demokratik katılımının sağlanması için kapasitesinin güçlendirilmesidir.

Projenin Özel Amaçları ise; Kurumumuzun misyon ve vizyon amacına uygun devletin ve toplumun menfaatinin maksimum düzeyde fayda sağlamasını hedef alarak hızlı bir şekilde gümrüklerde ticaretin kolaylaştırılması, gümrük kontrollerinin risk tabanlı yapılarak diğer kurumlarla iş akışlarının zamanlamasının paralel yürütülmesi için yeniden yapılandırma ile var olan eksikliklerin ne olduğunun tespiti, bu eksikliklerin giderilmesine yönelik yapılan çalışmaların analiz edilerek net bir şekilde ortaya konması amaçlanmaktadır.


Projemiz değerlendirme aşamasına alınmış olup, olumlu çıkacağını umut etmekteyiz.

G.M.M.D. Yönetim Kurulu