FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ VERGİ KESİNTİSİ HAKKINDA

14.04.2019


Dernek Başkanımız Sayın Hakan ÜLKER, fazla çalışma ücretlerinin gelir vergisi matrahına dâhil edilmesine ilişkin husus ile ilgili ilk olarak dernek avukatımızla bir araya gelmiştir. Vergisel konu olması hasebiyle görüşmeye Avukatımız Serdar KILIÇ tarafından YMM İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı E. Grup Müdürü Sayın Uğur DOĞAN’da katılmıştır. Avukatımız Sayın Serdar KILIÇ tarafından Ticaret Bakanlığı’nın bu karar ile ilgili karar düzeltme talebinde bulunulduğu ifade edilmiştir. İlk olarak bunun beklenmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur.Daha sonra başkanımız Hakan ÜLKER, derneğimiz Hukuk Komisyonu üyeleri Ahmet KÜÇÜK, Yusuf ÇAKMAK, Serdar AKSOY ve Genel Sekreterimiz İlhan DOĞANGÜZEL ile bir araya gelerek konuyu ayrıntılı bir şekilde müzakere etmiştir. Herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için konuyu ayrıntılı bir şekilde değerlendiren yönetimimize, Hukuk Komisyonunun almış olduğu karar ve yol haritası aşağıdaki gibidir.
  1. Yukarıda belirtmiş olduğumuz hususa ilişkin hak kayıplarının önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı nezdinde derneğimizce yazılı başvuru yapılması,
  2. Mesai ücretlerinin gelir vergisi matrahına dâhil edilmesi ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığından görüş sorulması,
  3. Karar düzetme sonucu beklenerek çıkacak karara göre geçmişe yönelik genel düzenleyici işlem tesisi için Ticaret Bakanlığına derneğimizce yazılı başvuru yapılmasına,
  4. Derneğimizce hazırlanacak olan “Mesai ücretlerinin gelir vergisi matrahına dâhil edilmesinden doğan üyelerimizin zararlarının tazmini talepli maktu dilekçelerin üyelerimize dağıtımı ve üyelerimizin kuruma başvuruların sağlanması,
  5. İlgili konunun idari yargıya taşınması durumunda dernek üyelerince Dernek avukatına vekâlet verilerek sadece başvuru ve yargılama harçlarının üyelerimiz tarafından karşılanması,
  6. 5. Maddenin gereğinin, Gelir İdaresi Başkanlığından alınan görüş ile halen devam eden ve karar düzeltme aşamasında olan dava sonucuna göre işlem yapılmasının uygun olacağı,

Saygılarımızla.

Gümrük Muayene Memurları Derneği Yönetim Kurulu