OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

15.04.2019
Gümrük Muayene Memurları Derneği Olağan Genel Kurulu 30.04.2019 tarihinde saat 10.00 da Gümrük Muayene Memurları Dernek Merkezinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 22.06.2019 Cumartesi günü (yeri daha sonra belirtmek üzere) gerçekleştirilecektir.

Olağan genel kurul toplantımızın gündemi;
 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 3. Genel Kurul Divanının seçimi,
 4. Konuşmalar,
 5. Dernek Tüzüğünde Tadilat yapılması,
 6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, müzakeresi ve ibrası,
 7. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması, müzakeresi ve ibrası,
 8. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçilmesi,
 9. Dilek ve Temenniler,
 10. Kapanış                 

  Tüm üyelerimize ilanen duyurulur.

  Saygılarımızla G.M.M.D. Yönetim Kurulu