Dernek Üyeliklerin Son Bulmaması İçin....

22.04.2019
Değerli üyelerimiz, İçişleri Bakanlığı, Dernekler Yönetmeliği’nde, 01.10.2018 tarihli ve 30552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Dernekler Yönetmeliğinde ve yönetmelik eki olan (EK-19) Dernek Beyannamesi'nin bazı bölümlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikle “Beyanname Verme Yükümlülüğü”nü düzenleyen 83. maddeye yeni bir düzenleme eklendi.

Yeni beyanname formuna göre derneklerin üyelerinin adları soyadlarını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını, doğum tarihleri, mesleklerini, üyeliğe kabul tarihleri veya üyelikten çıkma veya çıkarılması tarihlerini bildirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Hesap numaraları olmayan, değişen üyelerimizinde bu bilgilerini ulaştırmaları gerekmektedir.

Bu nedenle dernek üyelerimizin üyeliklerinin son bulmaması için gerekli bilgilerin uyelik@gmmd.org.tr adresine ve yahut MYS (http://mys.gmmd.org.tr/login.aspx) üzerinden 25.04.2019 mesai bitimine kadar iletmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla.

G.M.M.D. Yönetim Kurulu