Sendikalara Resmi Üniforma Hakkında Bilgi

14.06.2019Dernek başkanımız Hakan ÜLKER, resmi üniformalar için Gümrükler Genel Müdürlüğüne göndermiş olduğu yazıyı ek tutatarak hem Büro Memur-sen hem de Türk Büro-sen sendikalarına bir yazı göndermiştir. Diğer personel için de gerektiği takdirde talep bulunulması ve bu süreçte desteklerini talep eden başkanımızın yazısı aşağıdadır.

Teşkilatımız çalışanlarının sıkıntılarından biri de resmi üniforma olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuyla hem Gümrük Muayene Memurları Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu hem de avukatlarımız ile yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde üniforma zorunluluğunun yasal bir dayanağı olmadığı düşünülmektedir.

Günümüzde de ilkokullara bile kıyafet serbestisi geldiği dönemde teşkilatımızı özellikle de kolluk kuvveti olmayan çalışanlarımızı komünist-faşist devletler örneğinde ki gibi tek tipleştirmenin günümüz demokrasi, bireylerin özgürlüğü anlayışına da uygun olmadığı düşünülmektedir.

Konu ile özel de Gümrük Muayene Memurları Derneği olarak yasal dayanakları ile birlikte yazmış olduğumuz talep yazısı ekte olup bu konu da hem desteklerinizi bekliyor hem de mustarip olan diğer personellerimiz içinde talep edebileceğinizi düşünüyoruz.

Saygılarımla.

Hakan ÜLKER
Yönetim Kurulu Başkanı

G.M.M.D. Yönetim Kurulu