TÜRK BÜRO-SEN'E UZMANLIK HAKKINDA YAZI

17.06.2019


Dernek Başkanımız Hakan ÜLKER, Maliye teşkliatındaki kurum içi uzmanlık hakkında ilgili milletveillerine yazmış olduğu yazıyı ilgi tutarak sendika genel başkanlarına yazmış olduğu yazı ile özetle; artık kazanım olmayacaksa hukuksal, maddi, manevi anlamda biz derneklerden çok daha etkisi, yasal gücü olan sendika üyeliğinin ne anlamı bulunduğu sorusunu sormuştur.

Sayın; Osman EKSERT
Türk Büro-Sen Genel Başkanı

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Kurum İçi Uzmanlık Sınavı Hk.; 68 sıra sayılı Kanun Teklifine 20’nci maddesinden sonra gelmek üzere verilen kanun teklifini maalesef ki mesleğimiz adına üzülerek takip ettik.
İlgili kanun teklifini veren tüm vekillerimize ortak göndermiş olduğumuz yazı ekte –Ek-1- mevcut olup bu konu ile ilgili unvan ayırt etmeksizin tüm kamu kesiminin haklarını savunması gereken sendikacılığın bilincinde olarak sizlere de bilgi amaçlı gönderilmiştir.

Öncelikle, ilgili kurumda sadece şuana kadar uzmanlığa geçiş yapan personel sayısının neredeyse %10’unu kadar “Gümrük Muayene Memur” sayısının mevcut olduğunu belirtmeliyim. Bunların almış olduğu sorumluluk, eğitim, staj vs. gibi şartlar değerlendirildiğinde ise “Gümrük Muayene Memurluğu” mesleği ile kıyaslanmayacak derecede olduğu izahtan verasettir.

Sendikanız eski genel başkanları, yönetimleri de dâhil olmak üzere konu ile alakalı birçok görüşmemizde “Gümrük Muayene Memurluğu” mesleğinin aslında A grubu kadro olması gerektiği defaatle dile getirilmiştir.
Fakat üzülerek görmekteyiz ki genel de Gümrük Teşkilatımız özelde ise Gümrük Muayene Memurları gereken önem ve özeni görmemektedir. Özellikle, Gümrük Muayene Memurlarının sayılarının az olması hasebiyle gereken desteği görmediği ve sadece Kamu İdare Kurul toplantılarında taleplerde bulunulduğunu ve ilgili taleplerin takibinin yapılmadığını üzülerek ifade etmekteyim.

Ekte ve size de 24.03.2017 tarihinde bizzat evrak kaydınıza elden teslim ettiğimiz dokümanlardan da anlaşılacağı üzere mesleğimizin neden A grubu olması gerektiği sarih bir biçimde izah edilmiştir.
Gümrük Muayene Memurları Derneği olarak bizler mesleğimizin hak ettiği A grubu kadroya geçişi, bu adaletsizliğin son bulması ve taleplerimiz için gerçekçi mücadele, sendikanız ve siz sayın genel başkandan beklentimizdir. Bu mücadelenin sadece yapmak için değil kazanımlara dönüşmesini bekleyen 2 bine yakın meslektaşım adına ifade etmek isterim ki; artık kazanım olmayacaksa hukuksal, maddi, manevi anlamda biz derneklerden çok daha etkisi, yasal gücü olan sendika üyeliğinin ne anlamı bulunmaktadır.

Saygılarımla.

Hakan ÜLKER
Yönetim Kurulu Başkanı


G.M.M.D. Yönetim Kurulu