DERNEĞİMİZ İLE ÖZEL ATAKÖY HASTENELER GRUBU ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL

03.09.2019


Derneğimiz ile Özel Ataköy Hastaneler grubu arasında imzalanan protokol ile üyelerimize özel indirimler sağlanmıştır. Faydalanmak isteyen üyelerimizin personel kartları ile hastaneye başvurmaları yeterlidir. Söz konusu protokol detayları aşağıda belirtildiği şekildedir.

GÜMRÜK MUAYENE MEMURLARI DERNEĞİ ÜYELERİ VE 1. DERECE YAKINLARINA ÖZEL ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETLERİ:
-Göz Hastalıkları (Bilgisayarlı Göz Muayenesi, Göz Tansiyonu Ölçümü, Bilgisayarlı Gözdibi İncelemesi, Uzak ve Yakın Gözlükten Kurtulma, Görme Alanını Örten Kapak Ameliyatları, FFA, Katarakt Ameliyatı)
-Kardiyoloji (EKO, EKG, HOLTER)
-Nöroloji (Bel Boyun ve Beyin MR Çekimleri)
-Üroloji
-Alerji Testi (6 yaş+)
-Kadın Doğum  Muayenesi + Smear Testi + Mamografi (40 Yaş üstü)
-Dahiliye (Tünbatın Tomografisi + D Vitamini Ölçümü)
-Çocuk Muayenesi TARAFLAR:
 
  1. Özel Aile Hastanesi
Bahçelievler Mah. Talatpaşa Bulvarı Begonyalı Sokak No:7 'Bahçelievler/İSTANBUL (Aşağıda Hastane olarak anılacaktır.)    \
Telefon: 0212 441 4142 Faks: 0212 44113 00 E-mail: info@ailehastanesi.com .tr
 
             *Atakoy Saglık Hizmetleri ve Tic. A. . (OZEL ATAKOY HASTANESİ)
                 Hurriyet Mah. Hurriyet Cad. No: 1 Yenibosna /İSTANBUL (Aşağıda Hastane olarak anılacaktır.)
Telefon: 0212 653 93 00  Faks: 0212 654 41 75 E-mail:info@atakoyhastanesi.com.tr
 
  1. Gümrük Muayene Memurları Dernegi
    Şirinevler Mahallesi Eski Londra Asfalt Kocasinan İş Mer. B Blok No:200/3 Bahçelievler/istanbul (Aşağıda GMMD olarak anılacaktır.)
                     Telefon: 0212 25 163 00-17 Faks:0212 2516 18
KONUSU:
            İşbu sözleşme, Sağlık Hizmeti almak isteyen GMMD Üyeleri, ailelerine ve 1. derece yakınlarına ve hastanede aşağıda kararlaştırılan şartlarda sağlık hizmeti verilmesi, tedavi giderlerinde yapılacak indirim ve ödeme kolayliklar hakkındadır.
    1. GMMD Uyeleri,   alianlanna   ve 1. derece yakınlarına  hastanede almış  oldukları poliklinik
    hizmetleri fark ücretinden %30 indirim uygulanacaktır.
 
2.SGK'lı GMMD Üyeleri, ailerine ve 1. derece yakınlarına görüntüleme hizmetleri için %30 indirim uygulanacaktır.    
 
3.SGK'lı  GMMD Üyeleri,  allanlan  ve 1. derece yakınlarının laboratuvar hizmetleri için %30 indirim uygulanacaktır.   
4.Ücretli hastaların tüm tedavi işlemleri için cari fiyatlar üzerinden %30 indirim uygulanacaktır.
Tedavi  ve ameliyat  sırasında kullanılan  ilaç ve tıbbi sarf malzemesine  indirim uygulanmayacaktır.        
 
5.GMMD Üyeleri, ailelerine  ve 1. derece  yakınlarına  hastaneye  müracaatlarında  kimlik belgelerinin ibrazı ile yükümlüdür.   
6.Taraflar işbu sözleşme de belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmemeleri durumunda sozlemeyi tek taraf  fesih hakkına sahiptir.
7.İşbu sözleşme 03.05.2019 tarihinde  imzalanarak yürürlüğe girmiştir ve 03 .05.2020 tarihine kadar geçerlidir. Taraflarca süre bitiminden 1 ay önce sözleşmenin yenilenmeyeceği  karşı  tarafa yazılı  olarak  bildirilmediği sürece sözleşme  aynı   şartlarda ve süre  ile yenilenmiş olacaktır. (Ancak hastanenin fiyatları düzenleme hakkı saklıdır.)


8.Taraflar uygun gördükleri takdirde 1 (bir)  ay önceden yazılı ihtar etmek koşulu ile sözleşmeyi haklı bir sebep göstermeksizin feshedebilir.
9.
Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlık durumunda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.