Teşkilatlanma

Amaç: Bütün Muayene Memurlarını Derneğimiz altında toplamak suretiyle Gümrük Muayene Memurlarının sorunlarını çözmek adına ortak hareket etmek.

Görev: Her yönetim kurulu üyesine bağlı 2 bölge müdürlüğü temsilcisi belirlemek ve bu temsilcilere bağlı her gümrük müdürlüğünde 1 gümrük müdürlüğü temsilcisi belirlemek. Gümrük müdürlüğü temsilcileri muayene kurullarınca belirlenecek ve bu temsilciler bölge müdürlüğü temsilcisini seçecektir.

Kariyer Meslek

Amaç: Gümrük Muayene Memurluğu mesleğinin kariyer meslek olmasını sağlamak

Görev: Dernek Başkanının Başkanlığında, 1 Yönetim Kurulu Üyesi, 1 Bölge Müdürlüğü Temsilcisi, 1 Gümrük Müdürlüğü Temsilcisi, 2 Onursal Üyenin katılımıyla oluşturulacaktır. Gümrük Muayene Memurları Derneğine Başkanlık yapmış tüm Muayene Memurları bu komitenin doğal üyesi sayılacaktır. Söz konusu komitenin ana hedefi yeniden gündeme geleceği düşünülen teşkilat kanunu çalışmalarında aktif rol alarak mesleğimizi kariyer meslek haline getirmek ve müşavirlik hakkımızın geleceği hakkında çalışmalar yapmaktır.

Hukuk İşleri

Amaç: Gümrük Muayene Memurlarını ilgilendiren bütün davalara müdahil olmak, Bakanlığımızca hazırlanacak mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak, Mevzuatın uygulanmasında karşılaşılan aksaklıkları Bakanlığa iletmek.

Görev: 1 Yönetim Kurulu Üyesi Başkanlığında, Bölge Müdürlüğü temsilcileri ve Hukuk Fakültesi Mezunu Muayene Memurları tarafından oluşturulacak komite Gümrük Muayene Memurlarını ilgilendiren bütün davalara müdahil olmak, Bakanlığımızca hazırlanacak mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak, Mevzuatın uygulanmasında karşılaşılan aksaklıkları Bakanlığa iletmek adına her türlü çalışmayı yapmak. Söz konusu komite görev ve amacına ulaşmak için yönetim kurulundan profesyonel yardım talebinde bulunabilir.

Basın Yayın

Amaç: Gümrük Muayene Memurluğu mesleğinin tanıtımı amacıyla basın-yayın organlarını kullanarak farkındalık çalışma4. KOMİTE: BASIN-YAYINları yapmak.

Görev: 1 Yönetim Kurulu Üyesin Başkanlığında, Bölge Müdürlüğü Temsilcileri ve Gönüllü Muayene Memurları tarafından oluşturulacak komite, Derneğin yayın organı olan Divan dergisinin içeriğinin geliştirilmesi çalışmalarında bulunacak ve mesleğin tanıtımı açısından görsel ve basılı medyada her türlü çalışmada yetkili olacaktır. Ayrıca söz konusu komite mesleğin tanıtımı açısından kısa film şeklinde tanıtım videosu hazırlama çalışmalarında bulunacaktır.

Sosyal Medya

Amaç: Gümrük Muayene Memurluğu mesleğinin tanıtımı amacıyla İnterneti kullanarak farkındalık çalışmaları yapmak.

Görev: 1 Yönetim Kurulu Üyesin Başkanlığında, Bölge Müdürlüğü Temsilcileri ve Gönüllü Muayene Memurları tarafından oluşturulacak komite, Dernek web sitesinin aktif hale getirilmesi, sosyal medya üzerinden farkındalık çalışmaları yapılması ve muayene memurları arasında iletişim sağlanması amacıyla çalışmalar yapacaktır.

Sosyal İlişkiler

Amaç: Gümrük Muayene Memurlarının birlikteliğinin sağlanmasıdır.

Görev: 1 Yönetim Kurulu Üyesinin Başkanlığında,  Bölge Müdürlüğü Temsilcileri ve Gönüllü Muayene Memurları tarafından oluşturulacak komite Gümrük Muayene memurlarının birlikte hareket etmesi için her türlü çalışmayı yapar. Yılda en az 1 er kez bölge müdürlüğünün bulunduğu illerde birliktelik yemeği düzenler bölge müdürlükleri gümrük müdürlükleri ziyaretlerinde bulunur.