CUMHURBAŞKANIMIZDAN EK GÖSTERGE TALEBİMİZ

20.06.2018


Cumhurbaşkanlığı makamına başkanımız Hakan ÜLKER'in Ek Gösterge ile yazmış olduğu yazı ektedir.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA


Gümrük Muayene Memurları Derneği olarak asıl amacımız her ne kadar Gümrük Muayene Memurları’nın yıllardır hak etmiş oldukları “Gümrük Muayene Denetmenliği” konusunda mücadele etmek olsa bile maalesef bu güne kadar siyasilerin ve bakanların meslek camiamıza vermiş oldukları denetmenlik/uzmanlık sözünü tutmadıklarını makamlarınıza bir kez daha üzülerek arz etmekteyiz. Makamlarınca açıklanmış olan, Derneğimizde ve mensuplarımızda büyük coşku uyandıran, polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerine yönelik ek gösterge rakamlarının yükseltilmesine yönelik yapmış olduğunuz açıklamalarının kapsadığı kamu görevlileri göz önündü bulundurularak 2023 hedeflerine doğru giden, büyük ve güçlü Türkiye’ye inanlar olarak üyelerimizi kapsamadığından eksik olduğunuvurguluyoruz.

Ülke gelirlerimizin yaklaşık %25’nin tahakkuk işlemlerini bilfiil gerçekleştiren meslektaşlarımız aynı zamanda günümüz konektöründe çok önemli bir yeri olan ulusal güvenlik kavramının da ülkemiz adına başlangıç noktasıdır. Gümrük teşkilatımızda kritik görev yaparak ulusal sanayicimizin korunarak istihdamın artmasında da büyük sorumluk üstlenen başta Gümrük teşkilatımızın her bir çalışanı olmak üzere özelde de her türlü risk ve sorumluluğu üstlenen fakat aldığı maaş olarak emekliliğe esas teşkil eden 1732 TL (5 yıllık Muayene memur maaşı) aylık alan memur grubu olarak ülke ekonomisine sağladığımız katma değerden bizlerde payımıza düşüne talep etmekteyiz.

2017 yılı verilerine göre ortalama bir Muayene Memuruna düşen işlem hacmi yaklaşık 213 milyon $ gibi bir rakamı bulmakta ve meslektaşlarımız gümrük kanunun Gümrük Kanunu
65. Maddesindeki yetki ve sorumluluk bakımından “tek başlarına veya müteselsilen sorumlu” olmaktalar. Bu işlem hacmi ve 7/24 çalışan meslektaşlarımızın almış olduğu maaş gerçeği ise ortadadır. Ayrıca eğitim, staj ve yeterlilik sözlü ve yazılı sınavları da dikkate alındığında ülkemizde bu şartlara haiz A grubu kadroda yer almayan B grubu kadrolarda tek olma özelliğini de taşımaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızdan istirhamımız “Beştepe'de kaymakamlara seslendiği konuşması, "Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesininen geç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum" açıklamasını da dikkate alarak, yaşanan bu adaletsizliğe, yıllardır verilip tutulmayan sözlere karşı Türkiye’nin en genç STK başkanlarından biri olarak mensuplarımız ve camiamız adına hakkaniyet ve hakikatin vukuu bulmasıdır.

Saygılarımızla arz ederim.

Hakan ÜLKER
Yönetim Kurulu Başkanı