MUAYENE MEMURU HAKKINDA YAPILAN HABERLERE SUÇ DUYURUSU

19.10.2018


Bazı internet sitelerinde Muayene memurları hakkında olumsuz ithamlar bulunan yazılar için, Başkanımız Hakan ÜLKER Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine ilgili yazıların kaldırılması için dilekçe vermiştir.

Dilekçe Özeti;

"Gümrük muayene memurları, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 3'üncü maddesinin 13'üncü fıkrasında tanımı yapılan gümrük kontrolü işlemlerini gerçekleştiren ve Gümrük taşra biriminde kilit rol alan kamu görevlileridir. Gümrük Muayene Memurluğu gerek 4458 sayılı Kanun ve gerekse 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer almayan kendine özgü uzmanlık gerektiren bir meslek olmasına karşın ‘Memur’ sıfatıyla anılan ve bu sıfatla değerlendirilen Türkiye Cumhuriyeti Devletinde tek ve yegane unvandır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yaklaşık 400 Milyar Dolarlık dış ticaret işlem hacminin tümünün mali ve hukuki sorumluluğunu üstlenen Gümrük Muayene Memurluğu mesleğine yönelik olarak yukarıda ayrıntılı adresini belirttiğimiz ‘eksisözlük.com’ isimli sayfada ‘gümrük muayene memuru’ başlığı altında ağır hakaretler içeren yazılar paylaşılmış olup mezkur sitenin yöneticileri de bu paylaşımlara izin vermiş kayıtsız kalmıştır. (Ek 1, Ek 2, Ek 3)

2- 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 9. Maddesinde;

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilecekleri düzenlenmiştir.

3- Tüm bu sebeplerle ilgili internet sitesinin yukarıda belirttiğimiz adreslerinde halen mevcut yazı ve paylaşımların toplumun huzur ve sukünunu bozma gayesi taşıdığının aşikar oluşu yine kamu görevlilerine ağır hakaretler içermesi sebebiyle suç teşkil ettiği hususları göz önüne alındığında fazlaya ilişkin haklarımızı saklı kalmak kaydıyla işbu dilekçe aracılığı ile Sayın Hakimliğinizden; ilgili yazıların kaldırılmasına ve tarafımızca açık adresleri belirtilen sayfalara erişimin engellenmesine hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. "

İlgili sitenin paylaşımlarının 24 saat içinde kaldırılacağını ümit etmekte ve gereğini yargıya intikal ettirmiş bulunmaktayız.

G.M.M.D. Yönetim Kurulu