NORM KADRO SAYILARI BAŞVURUSU

14.12.2018Dernek Başkanımız Sayın Hakan ÜLKER tarafından 03.12.2018 tarihinde Ticaret Bakanlığı Gümrük Teşkilatında ki norm kadro sayısı ile mevcut personel sayısı talebinde bulunulmuş ve aşağıda belirtilen cevap gelmiştir. 

"Gümrük Muayene Memurları Derneğimizce yapılacak olan çalıştay ve projelerde kullanılmaya esas olmak üzere Ticaret Bakanlığı / Gümrük Teşkilatına bağlı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ile bağlantı gümrük müdürlüklerin de görev yapan Muayene memuru, Şef, Kısım Amiri, Muhafaza memuru ve memur norm kadro sayıları ile şuan mevcut bulunan Muayene memuru, Şef, Kısım Amiri, Muhafaza memuru ve memurların unvan bazın da ayrı ayrı sayılarını talep etmekteyiz."

03/12/2018 tarihli ve 1802395092 sayılı CİMER başvurunuz incelenmiş olup, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun "Kurum içi düzenlemeler" başlıklı 25 inci maddesinde "Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır..." hükmü gereğince talebinizin karşılanması mümkün bulunmamaktadır. İyi günler..

G.M.M.D. YÖNETİM KURULU