OLAĞAN GENEL KURUL

06.06.2019Gümrük Muayene Memurları Derneği Olağan Genel Kurulu, 30.04.2019 tarihinde saat 10.00 da Gümrük Muayene Memurları Dernek Merkezinde yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 22.06.2019 Cumartesi günü saat 13:00 Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir. 

Olağan genel kurul toplantımızın gündemi;
 
 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 3. Genel Kurul Divanının seçimi,
 4. Konuşmalar,
 5. Dernek Tüzüğünde Tadilat yapılması,
 6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, müzakeresi ve ibrası,
 7. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması, müzakeresi ve ibrası,
 8. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçilmesi,
 9. Dilek ve Temenniler,
 10. Kapanış                 

  Tüm üyelerimize ilanen duyurulur.

G.M.M.D. Yönetim Kurulu