ÇALIŞTAYA DAVET

26.02.2020Derneğimizin en büyük hedefi olan Uzmanlığın hayata geçirilmesi, mesleğimizin sorunları, geleceği ve Muayene kurullarının güçlenmesi, karar almada yeknesaklığın sağlanması konuları başta olmak üzere, Mesleğimizle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri hususunda ortak aklı yakalamak ve birlikte hareket etmek amacıyla, üyelerimizin katılımıyla derneğimizin kuruluşunun 20. Yılında 2020 Mart ayında çalıştay gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Bu süreçte tüm meslektaşlarımızın, değerleri fikirleri ile katkı sağlamalarını bekliyoruz. Ankara’da gerçekleştirmeyi planladığımız “Gümrük Muayene Memurları Çalıştayı” na değerli fikirleri ile katkı sağlayacak ve sorunlara yakinen şahit olarak çözümün de aynı şekilde kendisinde olduğunu düşündüğümüz Muayene Memuru ve daha önce Muayene Memurluğu görevinde bulunan meslektaşlarımızı davet etmekten onur duyarız.  Çalıştayımızda tüm Muayene Memuru meslektaşlarımızı görmek istemekle birlikte mesleğimizin dinamik yapısını ve dış ticaret işlemlerinin bir an bile aksamaması gerektiği gerçeğini de göz önünde bulundurarak her bölgemizi temsilen ikişer katılımcı ile gerçekleştireceğimiz çalıştayımız için bölgelerden sorunlar toparlanarak temsilciler aracılığı ile çalıştayımıza iletilecektir.

Sonuç bildirisi derneğimizin internet sitesi, sosyal medya hesapları ve yayın organı olan “Divan Gümrük Araştırmaları ve Eğitim” dergimizde de yayınlanacak olan Çalıştay ile ilgili olarak mesleğimizin gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğünüz, varsa sorunların çözümüne dair konuşulmasını istediğiniz konu başlıklarını 9 Mart 2020 mesai bitimine kadar bilgi@gmmd.org.tr adresine göndermenizi rica ederiz.

Çalıştay Öneri Formu; 
/ckfinder/userfiles/files/%C3%87ALI%C5%9ETAY%20%C3%96NER%C4%B0%20FORMU.pdf