VERGİ KESİNTİSİ YAPILAN MESAİ HK.

27.04.2020


Maaş ve fazla mesai ücretlerinin birleştirilerek oluşan matrah üzerinden gelir vergisi tarhiyatı yapılması işleminin hukuka aykırı olduğunun hükme bağlandığı yargı kararları neticesinde tüm gümrük personelinin ortaya çıkan mağduriyetinin giderilebilmesi adına kurumsal olarak bakanlık nezdinde gerekli başvurular yapılmış olup gelen cevaba istinaden (olumsuz yanıtlanması halinde) bireysel başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin dernek avukatlarımızla iletişime geçerek idari ve adli sürece ilişkin bilgi sahibi olabilirler.
Saygılarımızla

                                                                                                                GMMD Yönetim Kurulu