MAAŞ MESAİ HK. AVUKATLIK HİZMETİ

12.05.2020Değerli Üyelerimiz, 

Ticaret Bakanlığı tarafından maaş ve fazla mesai ücretlerinin birleştirilmesi sonucu oluşan matrah üzerinden gelir vergisi tarhiyatı yapılması işleminin hukuka aykırı olduğu yargı kararları neticesinde hükme bağlanmıştır. Gümrük personeli yapılan bu işlemler sonucunda mağdur edilmiştir. 

Dernek yönetimi olarak hukuka aykırı bu uygulama sonucu ortaya çıkan mağduriyetinin giderilebilmesi adına bakanlık nezdinde derneğimiz tarafından gerekli başvurular yapılmış olup yargı kararları doğrultusunda bu gününe kadar bir düzenleme yapılmamıştır. 

Hak arama hürriyetini kullanmak isteyen ve yargı yoluna bireysel başvurmak isteyen üyelerimiz GMMD avukatlarına ücretsiz olarak danışıp süreç hakkında destek almak üzere derneğimizle irtibat kurabilirler. Saygılarımızla  

Gümrük Muayene Memurları Derneği Yönetim Kurulu