MESLEKİ DEĞERLENDİRME VE DENETMENLİK TALEBİ RAPORU

17.02.2021Gümrük Muayene Memurları Derneği olarak mesleğimizin A grubu kadro olması için Dernek Başkanımız Hakan ÜLKER’in girişimleri ile başta E. Muayene Memuru Yavuz KORKMAZ olmak üzere birçok üstadımızla birlikte yaklaşık 6 ayı bulan süreç sonun da “Gümrük Muayene Memurları Derneği Mesleki Değerlendirme ve Denetmenlik Talebi Raporu” hazırlanmıştır.

İlgili rapor 24-25 Aralık 2020 tarihinde başta Bakan Yardımcılarımız olmak üzere Gümrükler Genel Müdürü, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü, Personel Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı, Büro Memur-Sen Genel Başkanı ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı’na bizatihi yönetim olarak teslim edilmiştir.

25 Aralık 2020 tarihin Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Hakan ÜLKER, Bakan Yardımcımız Sayın Gonca Yılmaz BATUR’a hazırlanan raporla ilgili yaklaşık yarım saat süren bir sunum gerçekleştirmiştir.

7 Ocak 2021 tarihinde Başkanımız Sn. Hakan ÜLKER, ilgili raporu randevu talebiyle ile birlikte kurumsal olarak Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN’ a iletmiştir. 

“Gümrük Muayene Memurları Derneği Mesleki Değerlendirme ve Denetmenlik Talebi Raporu” muhteviyatı hiçbir şekilde kurumsal ve yahut şahsi yorum içermemekte olup sadece Meclis Tutanakları, İlgili dönemde ki Bakanın vermiş olduğu soru önergelerine cevaplar, Bakanlığımızın Personel ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün Mahkemelere yapmış oldukları savunmalar, diğer bakanlıklardaki benzer kadrolardaki personelin gelişimi tarihi süreç yer almaktadır. İlgili Rapor Ekte yer almaktadır. Raporda büyük emekleri olan başta E. Muayene memuru Yavuz KORMAZ olmak üzere emeği geçen tüm meslektaşlarımıza üstatlarımıza teşekkür ederiz.

https://gmmd.org.tr/files/dergi/1033.pdf


Saygılarımızla.
G.M.M.D. Yönetim Kurulu