2020/2 KURUM İDARİ KURUL TOPLANTISI HK.

15.02.2021


Büro Memur-Sen’in 16.02.2021 tarih ve 63 sayılı Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne yazmış olduğu yazının bir bölümü;
Yetkili sendika olarak 2020 yılı Kurum İdari Kurul toplantısında KİK kararlarının 4 üncü maddesinde “A- Muayene memuru kadro unvanında görev yapan personelin statüsünün değiştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasında talebinde bulunmuştur. Bu talebe karşılık bakanlığınızca; “A) Bakanlığın gümrük alanında kilit rol alan ve yürütülen işlemlerle özdeşleşmiş muayene memurluğu unvanının muhafazası gerekmektedir. B) Bakanlığımızın taşra teşkilatında uzmanlık yapılanması olmadığından muayene memurlarına bu yönde bir çalışma yapılması mümkün olmamakla birlikte ekonomik olarak durumlarını düzeltecek bir unvan ile ek göstergelerinin düzenlenmesi daha yararlı bir çalışma olacaktır. Hali hazırda bu kapsamda bir çalışma bulunmamakla birlikte önerinin iletilmesi halinde değerlendirilerek Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun bulunması şartıyla, Bakanlık Makamına sunulabilecektir.” şeklinde cevap verilmiştir.
Türk kamu yönetiminde 160 yıllık bir tarihi bulunan gümrük idaresi teşkilat yapısı içerisinde Osmanlı Devletinden beri meslek memurluğu şeklinde varlığını sürdüren muayene memurluğu mesleği günümüz insan kaynakları yönetimi gelişmelerine uygun özlük hakları ile idari yapı içerisinde yerine getirdikleri görev ve fonksiyona uygun bir hukuki güvenceye sahip bulunmamaktadırlar.
Bu nedenle sendikamıza Gümrük Muayene Memurları Derneği tarafından gönderilen “Gümrük Muayene Memuru Mesleki Değerlendirme ve Denetmenlik Talebi” raporu ekte gönderilmektedir. Raporda yer alan denetmenlik talebine sendikamız aynen katılmaktadır. Ayrıca üyesi bulunduğumuz Memur-Sen Konfederasyonu ve Sendikamızın genel politikası gereği sözleşmeli Muayene memuru İstihdamına ayrı bir vurgu yapılması gerekmektedir. İdare ile aralarında yapılan sözleşme gereği herhangi bir eğitim, staj ya da yeterlilik sınavına tabi tutulmaksızın doğrudan “Sözleşmeli Muayene Memuru” olarak görevlendirilen personelin gümrük idaresine atamaları yapılmaktadır. Herhangi bir eğitim ve staj olmadan yapılan bu atama hem işe alınan personel için hem de sözleşmeleri muayene memurları için mali, idari ve cezai sorumlulukları açısından önemli bir eksiklik olduğu değerlendirilmektedir.

Derneğimize ve mesleğimize göstermiş oldukları hassasiyet ve verdikleri önem için başta Büro Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Yusuf YAZGAN olmak üzere tüm Büro Memur-Sen ailesine teşekkür ederiz. Yıllardır süren bu haklı talebimizin birçok farklı bakanlık ve kurumda olduğu gibi mutlu sonla sonuçlanması için Gümrük Muayene Memurları Derneği olarak sonuna kadar mücadelemize devam edeceğimizi bildirir ve bu haklı mücadele de bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz.

GMMD Yönetim Kurulu