AŞI ÖNCELİĞİ TALEBİ

29.04.2021


Dernek başkanımız Hakan ÜLKER tüm gümrük personelimiz için aşı önceliği talep ettiği yazısını Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Yetkili Sendikaya göndermiştir. 

İçinde bulunduğumuz korona virüs salgını yönetiminde dış ticarette sahada yurt dışından gelen eşya, araç, konteynır, şoför, yolcularla birebir temas halinde olan muayene memurlarımız ve tüm gümrük personelimizin maruz kaldığı bulaşma riski malumlarınızdır.

Pandeminin başladığı ilk günden bu yana hemen hemen tüm kamu personeli esnek çalışma olanağına sahip iken sahadaki gümrük çalışanlarımızın çok az kısmı bu şartlarda çalışabilmiş ve kısa süreli olmuştur. Ne on yaş altı çocuğu olanlar ne mesai saatleri (10.00-16.00) gümrük taşra teşkilatında
uygulanmamaktadır. Ülkemiz adına stratejik bir görev ifa eden fakat genel idari hizmetler sınıfında görev yapan Gümrük personelimiz pandemi ve her türlü olumsuzluklara rağmen 7/24 görevinin başında olmuş ve bu da dış ticaret rakamlarımızla ortaya konulmuştur.

Aşılama konusuyla ilgili sadece üyelerimizden değil tüm gümrük camiasından gelen talepler aşılama önceliğinin Gümrük Personelinin tamamına yoğun olan gümrüklerden başlamak üzere verilmesi şeklindedir.

Ülkemizin ekonomisinde dış ticaretimizin önemi de göz önüne alındığında sahada bilfiil yurt dışından gelen yolcu, eşya, konteynır, şoför… ilk teması sağlayan tüm gümrük personelimizin de aşılama önceliğine alınmasını talep etmekteyiz.

Saygılarımla arz ederim. 

Ayrıca yetkili sendikaya da ilgli yazı gönderilerek; Ülkemizin ekonomisinde dış ticaretimizin önemi de göz önüne alındığında sahada bilfiil yurt dışından gelen yolcu, eşya, konteynır, şoför… ilk teması sağlayan tüm gümrük personelimizin de aşılama önceliğine alınmasını talep ettiğimiz yazılarımız Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na derneğimiz tarafından iletilmiş olup (Ekte mevcut) Yetkili Sendika olarak daha önce birçok konuda vermiş olduğunuz destek için teşekkürlerimizi iletiyor ve bu konuda da tüm gümrük personeli adına desteklerinizi bekliyoruz. Saygılarımla.

GMMD Yönetim Kurulu