Olağan Genel Kurulumuz Gerçekleştirildi

19.06.2021Gümrük Muayene Memurları Derneği’nin olağan genel kurulu 19.06.2021 tarihinde İstanbul’da Dernek Genel Merkezinde gerçekleştirilmiştir. 

Genel Başkan Yardımcımız sayın Sayın Ünal BİNGÖL’ün açılışı ile başlayan genel kurulumuz divan heyetinin oluşumu ile devam etmiştir. Divan Kurulu Başkanı olarak derneğimizin onursal Üyesi, E. Muayene Memuru, e. Daire Başkanı, Ticaret Uzmanı Sayın Yavuz KORKMAZ ve katip üyeliklere ise Sayın Ahmet KÜÇÜK ve Sayın Ekrem PEKYÜREK seçilmiştir. 

Daha sonra genel kurulda Dernek Başkanımız Hakan ÜLKER söz aldı. Gündem ile devam edilen genel kurulda önerilen tüzük değişiklik maddeleri oy Birliği ile kabul edilmiştir. Devamında yönetim kurulu faaliyet raporu ve yönetimin ibrası ve denetim kurulu rapaorunun okunarak ibrası gerçekleştirilmiştir. 

Akabinde de yeni kurulların seçimine geçilmiş ve yeni yönetim ve dentim kurulları seçilmiştir. Yönetim Kuruluna, Hakan ÜLKER, Zuhal SİNAN, Cihan DEMİR, Hamza GENÇ, Ahmet KÜÇÜK, Ali ŞİGAN, Burcu TEKİN, Seda TÖRÜN KILIÇ, Ünal BİNGÖL, İlhan DOĞANGÜZEL, Fatih Mehmet KARAGÖZ, Denetleme Kuruluna, Serdar AKSOY, Feyzullah TAŞYÜREK, Fatih MIZRAK seçilmiştir. 

Genel kurulumuza katılarak bizleri onurlandıran tüm katılımcılara teşekkür ederiz.
 

G.M.M.D. Yönetim Kurulu