BAKANIMIZ SN. DR. MEHMET MUŞ'A EK GÖSTERGE 3600 TALEBİMİZ İÇEREN YAZIYI İLETTİK

22.10.2021Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan ÜLKER'in Ticaret Bakanımız Sn. Dr. Mehmet MUŞ'a "Gümrük Teşkilatı için Ek Gösterge 3600" talebini içeren yazı;

Malumları olduğu üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ve 2021 yılı içerisinde yapılan Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Görüşmeleri sonrasında bazı unvanları taşıyan kamu görevlilerinin maaşlarında yer alan ek gösterge rakamlarının 3600’e çıkarılması için çalışmalara başlanılmıştır.

Yapılan bu çalışmalarla ek göstergeden yararlanacak kamu görevlilerinin belli unvanlarla sınırlandırıldığını ve haftanın 7 günü 24 saat esasına göre hizmet vermekte olan gümrük çalışanlarının ve Gümrük Muayene Memurlarının bu çalışmaya dahil edilmediğini anlaşılmaktadır.

Gümrük işlemleri başta kara, hava ve deniz sınır kapıları olmak üzere ülkemizin 7 bölgesinde yerine göre çok zor iklim ve güvenlik koşullarında, ülkemiz içerisinde faaliyet gösteren suç ve terör örgütlerinin ilk hedefi, sınırlarımız dışında faaliyet gösteren suç ve terör örgütlerinin öncelikli hedefi ve ticaret savaşlarında ülkemizin zafiyet göstermesi için yabancı devletlerin bekledikleri bir ortamda, gümrük çalışanlarının bütün olumsuzlukların üzerinden gelmesini sağlayan vatan sevgisi ve görev bilinci ile fedakarlıklarla gerçekleştirilen işlemlerdir. Bu bağlam da bazı unvanlı memurlara tanınmak istenen 3.600 ek gösterge hakkından gümrük çalışanlarının ilk sıralarda faydalanması beklenmektedir.

Fiilen A grubu kadro olarak (iş alımı, eğitim, staj, yeterlilik yazılı-sözlü sınavları) hukuken B grubu kadro olarak çalışan Muayene memurları, Dış ticaretimizde son günler de açıklanan rekor üstüne rekor kıran ihracat rakamlarının gerçekleşmesinde kamu yararı adına denetim görevini ifa ederek ihracat işlemlerindeki gümrük işlem süreleri de dikkate alındığında ihracattaki başarının göstergesi olan tüm ihracat beyannamelerinin iş ve işlemlerini süratle tamamlayarak isme havi muayene memuru mührü ile sonlandırmaktadır.

Bakanlığımızın birçok mahkeme savunmasında defaatle dile getirdiği şekliyle 31.03.2011 tarihli idare mahkemesi savunması aynen; “… idaremizde muayene memurları, adında memurluk keliemsi geçse de esasen uygulamada dolaylı olarak Şef düzeyinde ve gümrük mevzuatı için son derece kritik, önemli ve yoğun uzmanlık bilgisi gerektiren bir görevdir.” Dış ticarette insan ve hayvan sağlığı, çevre sağlığı ve ulusal güvenliğin sürdürülmesi gibi birçok konuda bilfiil işlemleri, yetkileri ve sorumluluklarıda bulunan, Dış ticarete konu işlemleri bütün yönleriyle inceleyip gerçekleştirirken aynı zamanda yasal ticaretin kolaylaştırılması ve yasa dışı ticaretin engellenmesi hususlarında Bakanlığımızın kara, deniz ve hava hudut kapılarındaki kaleleri gümrük muayene memurlarıdır.

Özlük hakları bakımından baktığımızda son 30 yıllık süreçte genelde gümrük çalışanlarının ve özelde ise gümrük muayene memurlarının özlük haklarında iyileşme olması bir yana özlük hakları önceki yılların gerisine düşmüş ve ülkemizin kalkınmasından, büyümesinden pay alamamıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle önceki kanunda Muayene memurlarına tanınan “gümrük müşaviri” olma hakkı muayene memurlarının ellerinden alınmış sonrasında yapılan düzenleme ile de ikramiye hakları kaldırılmıştır. Son yıllarda yapılan mevzuat düzenlemeleri ile gümrük muayene memurlarının müdür yardımcılığı sınavına giriş haklarındaki koşullarda olumsuz düzenlemeler yapılmıştır.

Gümrük Muayene memurunun aldığı maaş net 3.000 TL, aldığı mesai 3.300 TL civarıdır. Mesai ödemesi, mesai dışı işlemler nedeniyle yükümlülerce yatırılan ücretlerden belli katsayılara göre üzerinden vergi kesintisi yapılarak ödenmektedir. Yani gümrüğün taşra teşkilatı topladığı mesaiden çok daha azını almaktadır. Mesai saati başına düşen ücret ise 24/24 çalışma koşulları da dikkate alındığında görüleceği üzere çalıştığı saat başına en düşük ücreti gümrük çalışanları almaktadır.
Ülkemizde Muayene memurluğu kamu yönetiminde Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma en eski memuriyet unvanlarından biri olarak son yıllarda özlük haklarında ve kurum içi memuriyette yükselme şartlarında olumsuz düzenlemeler yapılmış olsa da ve hatta ısrarla sözleşmeli muayene memurluğu istihdamı tüm sakıncalarına rağmen merkez teşkilatımızca yapılsa da halen daha Osmanlı İmparatorluğuna dayana köklerinden ve Cumhuriyetimizden aldığı güçle gümrüklerin en önemli işlemlerini yapmaya, devletimizin talimatlarını icra etmeye devam etmektedir.

Bütün bu açıklamalarımız üzere Başta “Muayene Memurları” olmak üzere tüm gümrük teşkilatımızın Ek-Gösterge 3600’ü birçok unvandan daha çok hak ettiği aşikâr olup gümrük çalışanlarının da buraya dahil edilmesini talep etmekteyiz.

Saygılarımızla arz ederiz.

Hakan ÜLKER
Yönetim Kurulu Başkanı