YETKİLİ SENDİKA BÜRO MEMUR-SEN'e

20.12.2021Bakanlığımızın 2020 yılı Kurum idare Kurulu Kararlarının 4 üncü maddesinde;
"A-Muayene memuru kadro unvanında görev yapan personelin statüsünün değiştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması” talebine karşın Bakanlığımızca;
"A) Bakanlığın gümrük alanında kilit rol alan ve
B) Bakanlığımızın taşra teşkilatında uzmanlık yapılanması olmadığından muayene memurlarına bu yönde bir çalışma yapılması mümkün olmamakla birlikte ekonomik olarak durumların düzeltecek bir unvan ile ek göstergelerinin düzenlenmesi daha yararlı bir çalışma olacaktır. Hali hazırda bu kapsamda bir çalışma bulunmamakla birlikte önerinin iletilmesi halinde değerlendirilerek Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun bulunması şartıyla, Bakanlık Makamına sunulabilecektir.

Bakanlığımızın hemen hemen her biriminin defaatle dile getirdiği Muayene Memurlarının yapmış oldukları görev almış oldukları sorumlulukların ne kadar yoğun olduğu bir kez daha dile getirilmiş ve Yetkili Sendika Büro Memur-Sen tarafından öneri olarak Derneğimizin hazırlayıp sunduğu “Gümrük Muayene Memuru Mesleki Değerlendirme ve Denetmenlik Talebi” raporu bakanlığımıza öneri olarak 16.02.2021 tarihinde sunmuştur. 
Öncelikle Yetkili Sendikaya sesimize kulak verdiği için teşekkür ederiz. 

Başkanımız Sayın Hakan ÜLKER, bu yazılan yazıların neticesi ve yine aynı yazıda belirtilen sözleşmeli muayene memurluğu için yapılan hukuki itirazların akibitini öğrenmek adına Büro Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Yusuf YAZGAN'a aşağıda ki yazıyı iletmiştir.  

HABER İLE İLGİLİ DOSYALAR