FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ HAKKINDA

02.02.2023Fazla çalışma ücretleri ile ilgili yapılan düzenlemenin Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderildiği bilinmektedir. Bu düzenleme öncesi 26 Ocak Bakanlık ziyaretlerimizde hem Bakan Yardımcılarımız Sn. Rıza Tuna TURAGAY ve Sn. Sezai UÇARMAK’a hem de Gümrükler Genel Müdürümüz Sn. Mustafa GÜMÜŞ’e sosyal mecrada dolaşan liste üzerinden düşüncelerimizi ve Muayene memurlarının sorunlarını ilettik.

Bazı STK’lar tarafından hazırlanan tablolarda Muayene Memurlarının 25000 gösterge ile bir alt dereceye alındığı görülmüş olup bu konunun 4458 sayılı Gümrük Kanunun 221 inci maddesinde yer alan kriterlere aykırı bir düzenleme olacağı dile getirilmiştir. Dile getirdiğimiz konu hakkında yapılan görüşmeler neticesinde Muayene memurunun yerinin korunduğu ifade edilmiştir.

Yetkili Sendika Büro Memur-Senin sözde kazanım olarak yaptığı duyuru ile hemen hemen bütün unvanlarda ek gösterge artışı sağlanırken, Muayene memuru ile aynı gösterge (26000) sıralamasında yer alan Müdür yardımcısı ve bölge amiri de bir üst sıralamaya Müdür sıralamasında göstergeye çıkarılmış, şef ve kısım amiri 26000 gösterge ile bir üst sıraya alınmasıyla Muayene memurları genel tabloda esasen bir alt dereceye alınmış olmaktadır. Ayrıca memurlarımızda önceki tabloya göre her ne kadar artış sağlasalar da diğer unvanlar bakımından hak kaybına uğramıştır.

Kurum içi çalışma barışını bozduğunu düşündüğümüz bu konu derneğimiz tarafından yakından takip edilmekte olup gerek T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı nezdinde gerekse de T.C. Hazine Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız nezdinde gerekli başvurularımız yapılacaktır.

Ülkemizde maalesef ki sayısı fazla olanın, sesi çok çıkanın haklı olduğu sendikal anlayış ve diğer tutum ve davranışlar göstermektedir ki Gümrük Muayene Memurluğu mesleği için dernek çatısı altında bir ve beraber olmamız kaçınılmaz bir gerçek olarak bir kez daha yaşanmaktadır.

Saygılarımızla.

GMMD Yönetim Kurulu