Teşkilatlanma

Amaç: Bütün Muayene Memurlarını Derneğimiz altında toplamak suretiyle Gümrük Muayene Memurlarının sorunlarını çözmek adına ortak hareket etmek ve birlikteliğinin sağlanmasıdır.

Görev: Bölge Müdürlüğü Temsilcileri ve Gönüllü Muayene Memurları tarafından oluşturulacak komite Gümrük Muayene memurlarının birlikte hareket etmesi için her türlü çalışmayı yapar. Her yönetim kurulu üyesine bağlı 2 bölge müdürlüğü temsilcisi belirlemek ve bu temsilcilere bağlı her gümrük müdürlüğünde 1 gümrük müdürlüğü temsilcisi belirlemek. Gümrük müdürlüğü temsilcileri muayene kurullarınca belirlenecek ve bu temsilciler bölge müdürlüğü temsilcisini seçecektir. Yılda en az 1 er kez bölge müdürlüğünün bulunduğu illerde birliktelik yemeği düzenler bölge müdürlükleri gümrük müdürlükleri ziyaretlerinde bulunur.

İLETİŞİM;  teskilatlanma@gmmd.org.tr

 • SELÇUK ÇAKIR
  Başkan
 • İLHAN DOĞANGÜZEL
  Üye
 • GÖKHAN YÜKSEL
  Üye

Mevzuat

Amaç: Mevzuat ve Tarife konusunda konusunda yaşanan çelişkilere, ihtilaflara son vererek ülke genelinde uygulamada birlikteliği sağlamak. 

Görev: Komisyona gelen her türlü soru, görüş ve önerileri inceleyerek Mevzuat komisyonun ortak görüşünü en kısa zamanda ilgili kişilere sunmak. Gelen soruları ve cevapları bir dosya halinde tutarak ileriye yönelik kurumsal hafızayı da güçlendirmek.

İLETİŞİM;  mevzuat@gmmd.org.tr

 • ORHAN EVİNTAN
  Üye
 • OSMAN ERDOĞAN
  Üye
 • HAYATİ DEMİR
  Üye

Kariyer Meslek

Amaç: Gümrük Muayene Memurluğu mesleğinin kariyer meslek olmasını sağlamak

Görev: Dernek Başkanının Başkanlığında, 1 Yönetim Kurulu Üyesi, 1 Bölge Müdürlüğü Temsilcisi, 1 Gümrük Müdürlüğü Temsilcisi, 2 Onursal Üyenin katılımıyla oluşturulacaktır. Gümrük Muayene Memurları Derneğine Başkanlık yapmış tüm Muayene Memurları bu komitenin doğal üyesi sayılacaktır. Söz konusu komitenin ana hedefi yeniden gündeme geleceği düşünülen teşkilat kanunu çalışmalarında aktif rol alarak mesleğimizi kariyer meslek haline getirmek ve müşavirlik hakkımızın geleceği hakkında çalışmalar yapmaktır.

İLETİŞİM;  kariyermeslek@gmmd.org.tr

 • Hakan ÜLKER
  Başkan
 • BEKİR DURUSOY
  Üye
 • SÜLEYMAN ECEVİT SANLI
  Üye
 • İLHAMİ DEMİRCİ
  Üye
 • MUAMMER ÜNAL
  Üye
 • YÜKSEL DENİZ
  Üye
 • HİDAYET GÜNGÖR
  Üye

Hukuk İşleri

Amaç: Gümrük Muayene Memurlarını ilgilendiren bütün davalara müdahil olmak, Bakanlığımızca hazırlanacak mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak, Mevzuatın uygulanmasında karşılaşılan aksaklıkları Bakanlığa iletmek.

Görev: Ekseriyetle Hukuk Fakültesi Mezunu ve yahut hukuk bilgisi yoğun olan Muayene Memurları tarafından oluşturulacak komite Gümrük Muayene Memurlarını ilgilendiren bütün davalara müdahil olmak, Bakanlığımızca hazırlanacak mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak, Mevzuatın uygulanmasında karşılaşılan aksaklıkları Bakanlığa iletmek adına her türlü çalışmayı yapmak. Söz konusu komite görev ve amacına ulaşmak için yönetim kurulundan profesyonel yardım talebinde bulunabilir.

İLETİŞİM;  hukuk@gmmd.org.tr

 • AHMET KÜÇÜK
  Başkan
 • YUSUF ÇAKMAK
  Üye
 • SERDAR AKSOY
  Üye

Basın Yayın

Amaç: Gümrük Muayene Memurluğu mesleğinin tanıtımı amacıyla basın-yayın organlarını kullanarak farkındalık çalışma4. KOMİTE: BASIN-YAYINları yapmak.

Görev: 1 Yönetim Kurulu Üyesin Başkanlığında, Bölge Müdürlüğü Temsilcileri ve Gönüllü Muayene Memurları tarafından oluşturulacak komite, Derneğin yayın organı olan Divan dergisinin içeriğinin geliştirilmesi çalışmalarında bulunacak ve mesleğin tanıtımı açısından görsel ve basılı medyada her türlü çalışmada yetkili olacaktır. Ayrıca söz konusu komite mesleğin tanıtımı açısından kısa film şeklinde tanıtım videosu hazırlama çalışmalarında bulunacaktır.

 

İLETİŞİM;  basinyayin@gmmd.org.tr

 • SAMİ ÜNLÜ
  Başkan
 • ÜNAL BİNGÖL
  Üye
 • MEHMET BARAN
  Üye

Sosyal Medya

Amaç: Gümrük Muayene Memurluğu mesleğinin tanıtımı amacıyla İnterneti kullanarak farkındalık çalışmaları yapmak.

Görev: 1 Yönetim Kurulu Üyesin Başkanlığında, Bölge Müdürlüğü Temsilcileri ve Gönüllü Muayene Memurları tarafından oluşturulacak komite, Dernek web sitesinin aktif hale getirilmesi, sosyal medya üzerinden farkındalık çalışmaları yapılması ve muayene memurları arasında iletişim sağlanması amacıyla çalışmalar yapacaktır.

İLETİŞİM;  sosyalmedya@gmmd.org.tr

 • ÜNAL BİNGÖL
  Başkan
 • İLHAN DOĞANGÜZEL
  Üye
 • FEYZULLAH TAŞYÜREK
  Üye

Proje

Amaç: Gümrük Muayene Memurlarının ......

Görev: 1 Yönetim Kurulu Üyesinin Başkanlığında,  Bölge Müdürlüğü Temsilcileri ve Gönüllü Muayene Memurları tarafından oluşturulacak komite Gümrük Muayene memurlarının birlikte hareket etmesi için her türlü çalışmayı yapar.

 

İLETİŞİM;  proje@gmmd.org.tr

 • SEDA TÖRÜN
  Başkan
 • Hakan ÜLKER
  Üye
 • SÜLEYMAN BEYDİLLİ
  Üye